Location of Narcotics Control Department

HOKKAIDO (SAPPORO)

3/F., No.1 Sapporo Government Bldg., 1-1, Nishi 2 chome, Kita 8 jo, Kita-ku Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0808

+81-11-726-3131 (Phone)
+81-11-709-8063 (Fax)

TOHOKU (SENDAI)

3/F., No. 2 Sendai Government Bldg., 2-23, Hon-cho 3 chome, Aoba-ku, Sendai-shi Miyagi, 980-0014

+81-22-221-3701 (Phone)
+81-22-221-3713 (Fax)

KANTO-SHIN’ETSU (TOKYO)

17/F., No.3 Kudan Government Bldg., 2-1, kudanminami 1 chome, chiyoda-ku, Tokyo, 102-8309

+81-3-3512-8688 (Phone)
+81-3-3512-8689 (Fax)

YOKOHAMA (Branch Office of KANTO)

2/F., No.2 Yokohama Government Bldg., 5-57 Kitanaka dori, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 231-0003

+81-45-201-0770 (Phone)
+81-45-212-2840 (Fax)

TOKAI-HOKURIKU (NAGOYA)

1/F., No.2 Nagoya Government Bldg., 5-1, Sannomaru 2 chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 460-0001

+81-52-951-6911 (Phone)
+81-52-951-6876 (Fax)

KINKI (OSAKA)

3/F., No.4 Osaka Government Bldg., 1-76, Otemae 4 chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-0008

+81-6-6949-6336 (Phone)
+81-6-6949-6339 (Fax)

KOBE (Branch Office of KINKI)

3/F., Kobe Regional Government Bldg., 29, Kaigan dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 650-0024

+81-78-391-0487 (Phone)
+81-78-325-3769 (Fax)

CHUGOKU-SHIKOKU (HIROSHIMA)

15/F., No.4 Hiroshima Government Bldg., 6-30, Kami-Hacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, 730-0012

+81-82-227-9011 (Phone)
+81-82-227-9174 (Fax)

SHIKOKU (TAKAMATSU)

4/F., Takamatsu Sunport Government Bldg., 3-33, Sunport, Takamatsu-shi, Kagawa, 760-0019

+81-87-811-8910 (Phone)
+81-87-823-8810 (Fax)

KYUSHU (FUKUOKA)

1/F., No.2 Fukuoka Government Bldg., 10-7, Hakataeki Higashi 2 chome, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0013

+81-92-472-2331 (Phone)
+81-92-472-2336 (Fax)

KOKURA (Branch Office of KYUSHU)

6/F., Kokura Government Bldg., 5-1, Jonai, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 803-0813

+81-93-591-3561 (Phone)
+81-93-591-3516 (Fax)

OKINAWA (NAHA)

6/F., No.1 Naha Regional Government Bldg. East Pavilion, 15-15, Hikawa 1 chome, Naha-shi, Okinawa, 900-0022

+81-98-854-2584 (Phone)
+81-98-834-8978 (Fax)